NO. 1263

Visina: 480mm
Širina: 450mm
Debljina: 10.5mm

Kategorija: Šifra proizvoda: 1263

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Opis

Visina: 480mm
Širina: 450mm
Debljina: 10.5mm

Značenje ikonica

Furnirani otpresak, za lakiranje Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra Samo za tapaciranje
Furnirani otpresak, za lakiranje
Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra
Samo za tapaciranje

Dodatne informacije

Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra

Da