NO. 1310

Visina: 440mm
Širina: 500mm
Debljina: 10.5 – 15mm

Kategorija: Šifra proizvoda: 1310

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Opis

Visina: 440mm
Širina: 500mm
Debljina: 10.5 – 15mm

Značenje ikonica

Furnirani otpresak, za lakiranje Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra Samo za tapaciranje
Furnirani otpresak, za lakiranje
Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra
Samo za tapaciranje

Dodatne informacije

Furnirani otpresak, za lakiranje

Da

Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra

Da

Samo za tapaciranje

Da