NO. 1132.2

Visina: 310mm
Širina: 367mm
Debljina: 12mm

Kategorija: Šifra proizvoda: 1132.2

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Opis

Visina: 310mm
Širina: 367mm
Debljina: 12mm

Značenje ikonica

Furnirani otpresak, za lakiranje Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra Samo za tapaciranje
Furnirani otpresak, za lakiranje
Otpresak sa umetkom, furniran spolja za lakiranje, za tapaciranje unutra
Samo za tapaciranje

Dodatne informacije

Furnirani otpresak, za lakiranje

Da