BAJINA BAŠTA, KRALJA DRAGUTINA 9

 
 
 

ZVEMIL d.o.o.

Preduzeće ZVEMIL osnovano je krajem 2001. godine, a proizvodnja otpresaka od bukovog i topolovog blind furnira počela je tokom februara meseca 2002. godine. Od tada se radi na proizvodnji raznih otpresaka šireći asortiman proizvoda i podižući stepen obrade. Tokom svih godina svog poslovanja stalno se prilagodjavalo  zahtevima svojih kupaca – proizvodjača koji se bave opremanjem:

  • skola
  • ugostiteljskih objekata – hotela
  • bioskopskih sala
  • konferencijskih sala
  • amfiteatara
  • kancelarijskih prostora i dr.

Preduzeće se do sada bavilo isključivo izradom poluproizvoda, a od naredne godine se planira izrada gotovih proizvoda.

ZVEMIL doo pretežno posluje sa firmama iz Srbije (cca 90%), dok 10 % svoje proizvodnje plasira na tržište BiH i Hrvatske. U narednom periodu planira se otvaranje novih tržišta, pre svega ino kupaca kako bi se povećao obim proizvodnje i izvozna aktivnost. Preduzeće raspolaže sa gotovo 1000 m2 prostora namenjenog proizvodnji, kao i sa 450 m2 prodajnog prostora.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
N O V ONov model sedišta za
barsku stolicu